Kontrakt/tillträde

När din budgivning är avslutad förbereder vi dina kontrakt och avtal och sköter sedan tillträdet.